TÜRKMENISTAN HABARLARY

Türkmenistandan Russiýa ýene bir uçuş amala aşyryldy

Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi saýtynda hem habar berlişi ýaly, Türkmenabat ― Moskwa aralygynda ýörite uçuş amala aşyryldy.
«Russiýanyň «Sibir» awiakompaniýasynyň uçary bilen amala aşyrylan uçuşda Russiýanyň Türkmenistandaky raýatlarynyň 172-sine Täze ýyl baýramyny öz maşgalasynda, öýünde bellemäge mümkinçilik döredildi» diýlip, ilçihananyň resmi saýtynda aýdylýar.
Şeýlelikde, ilçihana pandemiýa döwründe Türkmenistanda Russiýa ýörite uçuşlaryň bäşisi gurady. Olaryň ählisi Türkmenabat şäherindäki halkara howa menzilinden badalga aldy.
Dostlukly döwletiň ýurdumyzdaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Aleksandr Blohiniň ýakynda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri bilen geçiren onlaýn duşuşygynda hem aýdylyşy ýaly, Türkmenabat ― Moskwa aralygyndaky indiki ýörite uçuşlar 2021-nji ýylyň 25-nji we 30-njy ýanwarynda bolar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply