Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Türkmenistandan Russiýa eksport edilýän pomidoryň mukdary artdy

Oct 21, 2021

Türkmenistan ýyladyşhana ýetişdirilýän pomidorynyň Russiýa eksportyny iki esse artdyrdy. «East Fruit» maglumat seljeriş meýdançasynyň bilermenleriniň maglumatyna görä, 2021-nji ýylda Russiýa getirilýän ýyladyşhana pomidorynyň möçberiniň yzygiderli azalýan döwründe Türkmenistanyň bu bazara girmegi şu ýyl üçin hakyky täsinlik boldy. Bu barada «Türkmenistan. Altyn asyr» saýty ýazýar.

2021-nji ýylyň ilkinji sekiz aýynda Türkmenistan Russiýa eýýäm 32 müň tonna ýyladyşhana pomidoryny eksport etdi. Bu geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, iki esse diýen ýaly (92%) köp. Russiýa Federasiýasyna ýyladyşhana pomidoryny iň köp satýanlaryň sanawynda Türkmenistanyň 4-nji orny eýeleýär. Şeýlelikde, Türkmenistan Russiýa haryt ibermek boýunça Özbegistan bilen deňleşdi. Özbek eksporty 55% artyp, 37,4 müň tonna ýetdi. Deňeşdirmek üçin, şu wagt Türkiýeden Russiýa getirilýän ýyladyşhana pomidorynyň möçberi 2% azaldy.

«East Fruit» maglumat seljeriş meýdançasynyň bilermenleriniň pikiriçe, eger Türkmenistan öň beýleki gatnaşyjylar üçin uly bir bäsdeşlik döretmedik hem bolsa, indi türkmen pomidory daşary bazarlarda işjeň bäsdeşlige eýe bolýar.

Adblock
detector