JEMGYÝET

Türkmenistanda täze okuw ýylynda okuwlar adaty tertipde alnyp barlar

Täze okuw ýylynda okuwlar adaty tertipde alnyp barlar, diýlip, «Türkmenistan» gazetinde habar berilýär.  Şol bir wagtyň özünde bilim edaralarynda agyz-burun örtükleriniň ulanylyşy gözegçilikde saklanar.

Okuw ýylynyň dowamynda bilim edaralarynda sanitariýa, arassaçylyk-gigiýena we öňüni alyş zyýansyzlandyryş işleri has-da güýçlendiriler.

Geçen okuw ýylynda dünýäde koronawirusyň ýaýramagy bilen baglanyşykly okuwçylar kiçi toparlara bölüniň, okuwlar gysgaldylan görnüşde geçiripdi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: