Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Türkmenistanda metjitler işläp başladylar

Apr 1, 2021

Türkmenistanda ähli metjitler işläp başladylar. Bu barada Türkmenistanyň Müftiligine salgylanmak bilen, «Turkmenportal» ýazýar.
Metjide barylanda, arassaçylyk, öňüni alyş çäreleri görülmelidir.
2020-nji ýylyň 13-nji iýulynda ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen Türkmenistanda metjitlerde barmak çäklendirilipdi. Şeýle karar Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary topar tarapyndan kabul edilipdi.

Leave a Reply