Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Türkmenistanda mekdep okuwçylary üçin taksiniň ýörite tarifini bellediler

Nov 8, 2021

Ilatyň awtoulag hyzmatlaryna bolan isleglerini kanagatlandyrmak, şeýle-de döwrüň ösen talaplaryndan ugur alyp, «Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan taksi hyzmatynyň täze «Okuwçy» nyrhnamasy ýola goýuldy. Paýdarlar jemgyýetiniň resmi saýtynda habar berilmegine görä, täze nyrhnamanyň tölegi aşakdaky tertipde kesgitlenilýär:

Ýol nyrhy — her 1 kilometr üçin 2 manat;

Ugruň 1 gezeklik sargyt tölegi — 7 manat;

Ugruň iň pes nyrhy — 20 manat.

Adblock
detector