Türkmenistanda Mejlisiň nobatdaky çagyrylyşynyň deputatlarynyň saýlarynyň geçiriljek senesini bellediler  

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň deputatlarynyň saýlawynyň senesi mälim boldy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Kararyna lafýyklykda ol 2023-nji ýylyň 26 martynda geçiriler. Mejlisiň deputatarlynyň saýlawlary bilen bir günde welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň bäşinji çagyrylyşynyň agzalarynyň, Geňeşleriň dokuzynjy çagyrylyşynyň agzalarynyň saýlawlary hem geçiriler.

Saýlawlaryň geçiriljek güni martyň soňky ýekşenbesine gabat gelýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Adblock
detector