JEMGYÝET

Türkmenistanda kompýuterler üçin öz antiwirus programmasyny taýýarladylar

Türkmeni hünärmenleri «Milli One Endpoint Security» diýip atlandyrylan ilkinji antiwirus programmasyny taýýarladylar we ony işe girizdiler. Ony «Türkmentehnogurlyşyk» ýapyk görnüşli paýdarlary jemgyýetiniň we «Tehnomerkezi» hojalyk jemgyýetiniň hünärmenleri taýýarladylar.

Ol «Windows» we «Mac» programma üpjünçiligini goldaýan ähli enjamlarda işleýär. Oňa poçtany, faýllary goramagyň we web howplardan, brandmauerleri goramagyň, setdäki hüjümlerden, şifrlemekden we eksploýtlardan goramagyň, gowşak ýerlerini skanirlemegiň modullary we  «Cloud Discovery», şonuň ýaly-da «Cloud Blocking» girýär.

Ol antiwirus programmasyny öndürijiler tarapyndan yzygider täzelenip durulýar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: