Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Türkmenistanda ikinji rus waksinasy — «ЭпиВакКорона» — hasaba alyndy

Feb 1, 2021

Türkmenistanda Russiýada öndürilen ikinji ikinji waksina — «ЭпиВакКорона» bellige alyndy. Ol «Wektor» Döwlet wirusologiýa we biotehnologiýa ylmy merkezi tarapyndan işlenilip taýýarlanyldy. Bu barada «Orient» habarlar agentligi ýazýar.
«ЭпиВакКорона» Russiýada 2020-nji ýylyň oktýabrynda bellige alyndy we ol bellige alynanyndan soňky kliniki barlaglary geçdi. Türkmenistan öndüriji ýurtdan, ýagny, Russiýa Federasiýasyndan soň bu waksinany resmi bellige alan ikinji döwletdir.
Ozal, 2021-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan Gamaleýa adyndaky ylmy-barlag merkezi tarapyndan taýýarlanylan «Спутник V» waksinasy bellige alnypdy. Bu koronawirusyň belli bir belokleryny bedene eltmek üçin gap (konteýner) hökmünde ulanylýan howpsuz adenowirusyň esasynda taýýarlanylan wektor waksinasydyr.

Leave a Reply