Türkmenistanda dört dynç güni bellenildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen Türkmenistanda şu günden başlap, 11-nji iýula çenli Gurban baýramy bellenilýär. Olary bir gününiň — 10-njy iýulyň dynç gününe düşýänligi sebäpli ol, resminama laýyklykda, sişenbe gününe — 12-nji iýula geçirildi.

Eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli edaralaryň, kärhanalaryň we guramalaryň Permanyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek bellenildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Adblock
detector