Türkmenistanda agrosenagat toplumynyň görkezijileri artýar

Türkmenistanda tutuş obasenagat toplumy boýunça, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, önümçiligiň ösüş depgini 105,1 göterime deň boldy.

Şunda Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça önüm öndürmegiň ösüş depgini 105,4 göterime, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 101,7 göterime hem-de «Türkmen atlary» döwlet birleşigi boýunça 101,9 göterime barabar boldy. Maýa goýum serişdelerini özleşdirmegiň meýilnamasy 195,1 göterim ýerine ýetirildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: