Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Türkmenistan: Ýollar abatlanylýar

Jul 24, 2020

Lebap welaýat häkimliginiň awtomobil ýollaryny ulanyş müdirliginiň Halaç etrap ýol ulanyş bölüminiň işgärleri awtomobil ýollaryny abatlamak boýunça maksada laýyk işleri alyp barýarlar.
Bu Halaç etrabynyň çäginden geçýän «Türkmenabat — Kerki» awtomobil ýolunyň ulag geçirijilik ukybynyň we hiliniň saklanylmagyna ýardam edýär. Şu ýylyň dowamynda ýoluň 140, 154, 155-nji kilometrlerinde abatlaýyş işleri geçirildi. Şu günlerde bolsa Garabekewül şäheriniň köçeleriniň 7 kilometr aralygynda asfalt düşemek işleri alnyp barylýar. Etrabyň Ajy obasynda hem ýoluň 600 metr aralygynda düýpli abatlaýyş işleriň geçirilmegi meýilleşdirildi.

Adblock
detector