Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Türkmenistan we BMG: gün tertibinde — maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek

Oct 15, 2021

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň Baş Sekretarynyň orunbasary, BMG-niň Terrorçylyga garşy göreşmek boýunça müdirliginiň ýolbaşçysy Wladimir Woronkow bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi.

Maglumat howpsuzlygynyň meseleleri we hyzmatdaşlygyň ýaşlar bilen bagly ugruny ara alyp maslahatlaşmak arkaly, taraplar BMG-niň howandarlygynyň astynda maglumat giňişliginde howpsuzlygyň üpjün edilmegi boýunça ählumumy hukuk gurallarynyň kabul edilmegine aýratyn üns çekdiler.

Taraplar Türkmenistanyň başlangyjy bilen kabul edilen BMG-niň Baş Assambleýasynyň «BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ähmiýeti» atly kararnamasynyň derwaýyslygyny hem belläp geçdiler.

Adblock
detector