SYÝASAT

Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň başlygynyň orunbasarlygyna saýlanyldy

11 iýunda geçirilen hökümet maslahatynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa  Türkmenistanyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň başlygynyň orunbasarlygyna biragyzdan saýlanandygy baradaky hoş habary aýtdy.

Habary gysgaça jemlemek bilen, Türkmenistanyň Prezidenti munuň özüniň Türkmenistanyň alyp barýan oňyn bitaraplyk daşary syýasatynyň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giňden goldaw tapýandygynyň aýdyň şaýatnamasy hökmünde kabul edilýändigini belledi. Berkarar döwletimiziň alyp barýan hemişelik Bitaraplyk syýasaty Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny açdy. Türkmenistan ähli ugurlar boýunça giň gerimli özgertmeleri durmuşa geçirip, işjeň, täze başlangyçlar bilen halkara hyzmatdaşlygyny netijeli ösdürmäge uly goşant goşýar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: