SYÝASATYKDYSADYÝET

Türkmenistan bilen Eýranyň arasynda demir ýol gatnawy dikeldildi

Türkmenistan we Eýran koronowirusyň ýüze çykmagy bilen baglanyşykly togtadylan söwda gatnaşyklaryny täzeden ýola goýdy. Bu barada ISNA habar beriş agentligine salgylanmak bilen, centralasia.news ýazýar.
Serahsyň (demirgazyk-gündogar Eýran) gubernatory Mohammrd Reza Radjabi Mogaddamyň aýtmagyna görä, Türkmenistana we Eýrana günde 50 wagondan girýär. Türkmenistan bilen Eýranyň tagallalarynyň netijesinde Sarahs (Türkmenistan) araçäginden geçirilýän tranzit wagonlaryň sanynyň çäklendirilmesi ýatyryldy. Bu ýerde zyýansyzlandyryjy tunneller döredildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply