JEMGYÝET

«Türkmenistan» awiakompaniýasy daşary ýurtlara uçuşlary amala aşyryp başlar

«Türkmenistan» awiakompaniýasy daşary ýurtlara ýolagçylary gatnadyp başlar başlar. Häzirlikçe uçuşlar pandemiýadan ozalky alnyp barlyşy ýaly, BAE we GFR-iň Frankfurt şäherine ýola goýlar.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 6-njy maýda geçirilen mejlisinde şeýle karara dünýäde СOVID-19 ýokanjyna garşy öňüni alyş sanjymlarynyň gurşawynyň ýokarydygyny göz öňünde tutup gelinendigi habar berildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: