BILIM

Türkmenabatly okuwçy Wilnýusda geçirilen bäsleşikde baýrakly orna mynasyp boldy

Türkmenabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 41-nji orta mekdebiň okuwçysy Eziz Tagandurdyýew buýan kökünden alnan galyndylary zaýalaman, ondan gurluşyk önümini öndürmegiň usullaryny işläp taýýarlady. Bu ylmy gözlegleri bilen Litwa döwletiniň Wilnýus şäherinde geçirilen VILIPO halkara taslama bäsleşiginde üçünji orny eýeledi.

Ýaş alyma bu babatda netijeli ylmy gözlegleri alyp barmakda ýolbaşçysy Toýly Gurbanow ýardam etdi.

6-njy synpdan bäri biologiýa we fizika dersine ýykgyn eden Eziz bu derslerden döwlet we halkara derejelerindäki ders bäsleşiklerinde ýokary netijeleri gazanyp gelýär. Geçen okuw ýyllarynda oňaa «Altyn asyryň altyn zehinleri» atly taslama bäsleşiginiň döwlet tapgyrynda ýeňiji bolmak başartdy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: