SPORT WE SYÝAHAT

Türkmenabatly okuwçy tennis boçunça geçirilen ýaryşyň ýeňijisi boldy

Türkmenabat şäherindäki 9-njy sport mekdebiniň türgeni Ali Geldiýew Aşgabat şäherinde tennis boýunça geçirilen Türkmenistanyň birinjiliginde üstünlikli çykyş etdi.

Ol bu ýaryşda 2010—2014-nji ýyllarda doglan oglanlaryň arasynda birinjiligi gazanmagy başardy.

Ýeri gelende aýtsak, Ali indi birnäçe ýyl bäri şu sport mekdebiniň ussat tälimçisi Babamyrat Mamatrasulowdan tälim alýar.   Ýaş türgen tennis boýunça döwlet we halkara derejesinde geçirilýän ýaryşlara yzygiderli gatnaşyp, üstünlikli çykyş edip gelýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: