SPORT WE SYÝAHAT

Türkmenabatly lukmanlar woleýbol boýunça ýaryşdylar

Türkmenabat şäherindäki 2-nji sport mekdebinde welaýat iç keselleri hassahanasynyň lukman gelin-gyzlarynyň arasynda sportuň woleýbol görnüşi boýunça bäsleşik geçirildi.

Lukmanlarymyz «Bagtyýarlyk» hem-de «Galkynyş» atly toparlara bölünip, özara güýç synanyşdylar. Gyzgalaňly geçen bäsleşikde lukmanlar özleriniň ukyp-başarnyklaryny görkezdiler.

Netijede, «Bagtyýarlyk» topary ýeňiji boldy.

Ýeňijilere hem-de ähli gatnaşyjylara hassahanamyzyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasy tarapyndan gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: