SPORT WE SYÝAHAT

Türkmenabatly eminiň alyp baran duşuşygynda “Arkadag” topary bäşinji ýeňşini gazandy

Türkmenabatly emin Ruslan Ereşowyň alyp baran duşuşygynda Arkadag şäheriniň adybir futbol topary paýtagtyň “Köpetdagyny” uly hasap bilen ýeňdi.

Türkmenistanyň çempionatynyň 6-njy tapgyrynyň çäginde geçirilen duşuşyk “Arkadag” toparynyň 5:0 hasabyndaky ýeňşi bilen tamamlandy.

Hüjümçi Didar Durdyýewiň üç gezek tapawutlanan duşuşygynda ýeňiji toparyň beýleki gollaryny Mirza Beknazarow bilen Arslanmyrat Amanow geçirdi.

Bu ýeňişden soň utugyny 15-e çykaran “Arkadag” futbol topary ynam bilen birinji orunda barýar. Bäş duşuşykda 2 utuk toplap bilen “Köpetdag” bolsa sekizinji orunda galdy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: