SPORT WE SYÝAHAT

Türkmenabatly agyr atletikaçy dünýä çempiony boldy

Türkmenistanly agyr atletikaçylar Peruwyň paýtagtyň Lima şäherinde geçirilen ýetginjekleriň arasyndaky dünýä çempionatyny 7 medal bilen tamamladylar. Olaryň 3-si altyn, ýene şonçasy bürünç, biri bolsa kümüş medaldyr.

50 döwletden 280 türgeniň gatnaşmagynda geçirilen dünýä çempionatynda türkmen ýygyndysynyň ýyldyzy, ozal hem habar berşimiz ýaly, lebaply türgen Süleýman Japarow boldy. Türkmenabat şäherindäki 3-nji sport mekdebiniň türgeni 102 kilograma çenli agram derejisinde ýaryşyp, ajaýyp netijeleri görkezdi. Ştangany silterläp galdyrmakda iň ýakyn bäsdeşinden hem iki kilogram öňe saýlanan Süleýman 143 kilogram agyrlygy eýgerip, altyn medala mynasyp bolsa, agyrlygy itekläp galdyrmakda görkezen 170 kilogramlyk netijesi bilen bürünç medal eýeledi. Şeýlelikde, iki görnüşiň jemi boýunça 313 kilogramlyk netijäni görkezen Türkmenabat şäherindäki 5-nji orta mekdebiň okuwçysy ýene bir altyn medal gazandy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: