«Türkmenabatgallaönümleri» kärhanasynda sürüjileri sylagladylar

«Türkmenabatgallaönümleri» kärhanasynda  şu ýylky galla oragy möwsüminde işjeňlik görkezen sürüjilere sylaglamak çäresi geçirildi.

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Türkmenabat şäher komitetiniň guramagynda geçirilen bu çäräniň dowamynda «Türkmenabatgallaönümleri» kärhanasynyň ussat ýük awtoulag sürüjileriniň birnäçesine partiýanyň Hormat hatlary we gymmatbahaly sowgatlary gowşuryldy. Çäräniň dowamynda işjeň partiýa agzalary zähmetkeşleriň arasynda şeýle höweslendiriji çäreleriň mundan beýläk-de yzygiderli geçiriljekdigini nygtadylar.  

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Adblock
detector