JEMGYÝET

Türkmenabatda tölegsiz iňlis dili sapaklary berilýär

Şu günler Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýat bölüminde mekdep okuwçylarynyň iňlis dilini çuňňur öwrenmeklerini gazanmak maksady bilen, tapgyrlaýyn tölegsiz iňlis dili sapaklary guralýar.

Welaýatyň orta mekdepleriniň tejribeli iňlis dili mugallymlary ýaşlara bu ugurdan sapak berýärler.

Bu çäre Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň hem-de ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň bilelikdäki ylalaşygy esasynda alnyp barylýar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: