LUKMANÇYLYK

Türkmenabatda prostata mäziniň howply täze döremelerine garşy göreşek boýunça maslahat geçirildi

Türkmenabat şäheriniň medeniýet merkezinde «Prostata mäziniň howply täze döremelerine garşy göreşiň!» atly biraýlygyň çäklerinde saglyk çäresi geçirildi.

Oňa Onkologiýa ylmy-kliniki merkeziniň bölüm müdiri Çary Batyrow hem-de bu merkeziň umumy onkologiýa bölüminiň ylmy işgäri Perhat Orazow dagy gatnaşdylar we çykyş etdiler.

Lukmanlar prostata mäziniň howpsuz giperplaziýasy, adenomalary we çiş keselleriniň wagtynda ýüze çykarylmagy ugrunda edilýän aladalar barada birin-birin durup geçdiler. Keseliň howply täze döremesiniň öňüni almak we bejermek boýunça maslahata gatnaşanlara giňişleýin gürrüň berdiler. Bu howply keseliň garşysyna diňe lukmanlaryň däl, eýsem, hemmeleriň bilelikde göreşmelidigi nygtaldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: