JEMGYÝET

Türkmenabatda hepdelik kitap sergisi açyldy

Lebap welaýat kitaphanasynda täze hepdelik kitap sergisi açyldy.

Akyldar şahyr Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan sergide şahyryň dürli ýyllarda çap eidlen neşirleri görkezildi.

Olaryň arasynda has irki döwürlerde çap edilen kitaplar hem bar. Şonuň üçin hem hepdelik sergi Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjylarynyň myhmanlarynyň üstüni özüne çekýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: