BILIM

Türkmenabatda halkara derejeli ylmy maslahat geçiriler

7-nji iýunda Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda Ylymlar güni mynasybetli «Ylym we bilim XXI asyrda» atly halkara onlaýn ylmy maslahaty geçiriler.

Maslahat iki bölümçeden ybarat bolar. Informatika, biologiýa, himiýa we ynsanperwer ylymlary bilen bagly çykyşlar «Ylmyň häzirkizaman ugurlary, olaryň ösüşi we bilim ulgamyndaky orny» atly bölümçede diňlenilse, «Ýaş nesle bilim bermegiň döwrebap tehnologiýalary» atly bölümçede pedagogika, psihologiýa we ony okatmagyň usulyýeti hünärleri boýunça çykyşlar bolar.

Halkara maslahata gatnaşmak üçin dünýäniň ençeme döwletleriniň ýokary okuw mekdeplerinden ýüztutmalar gelip gowuşdy. Maslahatyň dowamynda sanly ulgam arkaly olaryň wekilleriniň hem çykyşlary diňleniler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: