SPORT WE SYÝAHAT

Türkmenabatda futzal ýaryşy geçirildi

Türkmenabat şäherindäki 1-nji sport mekdepde futzal boýunça welaýatyň çempionaty geçirildi. 2006-njy ýylda doglan ýetginjekleriň arasynda guralan ýaryşa toparlaryň 11-si gatnaşdy.

Çekeleşikli geçen duşuşyklaryň netijesi boýunça welaýat merkeziniň «Garagum» topary çempionlygy gazandy. Toparyň bu ýeňşinde tälimçi Zarif Ereşowyň mynasyp paýy bar. Welaýat polisiýa müdirliginiň «Köpetdag-Lebap» topary bolsa ýaryşyň ikinji baýrakly ornuna mynasyp boldy. Saýat we Çärjew etraplarynyň toparlary üçünjiligi eýelediler. Ýeňijilere welaýat bedenterbiýe we sport baradaky baş müdirligi tarapyndan Hormat hatlary gowşuryldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: