SPORT WE SYÝAHAT

Türkmenabatda düzzüm boýunça welaýatyň birinjiligi geçirildi

 Türkmenabat şäherindäki 13-nji sport mekdepde düzzüm boýunça welaýatyň birinjiligi geçirildi. Oňa 2006-njy ýylda doglan we ondan kiçi ýaşly oglan-gyzlar gatnaşdylar.

 Ýaryşyň netijeleri boýunça şahsy görnüşde gyzlardan Dilnaza Jumaniýazowa, Selbi Maşaripowa, Mähri Aýmakowa, oglanlardan Amir Öwezow, Gaýrat Bahtiýarow, Ikram Zaripjanow degişli baýrakly orunlara mynasyp boldular.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: