Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Türkmenabatda buýan köküni gaýtadan işleýän zawod gurlar

May 28, 2021

Türkmenabatda buýan köküni gaýtadan işleýän zawod gurlar. Bu barada «Нейтральный Туркменистан» gazetinde çap edilen bildirişde aýdylýar. Onda Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Lebap welaýatynyň «Buýan» agrosenagat toplumynda buýan köküni gaýtadan işleýän, arassalanmadyk glisirrizin kislotasyny öndürýän zawodyň gurluşygyna tender yglan edilýändigi habar berilýär.
Gurluşygyň buýrujysy — Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.
Gyzyklanýan taraplaryň talaplarynyň we teklipleriniň Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligini marketing we daşary ykdysady gatnaşyklary Dolandyrmasynda bellenilen tertipde kabul edilýändigi habar berilýär.

Leave a Reply