JEMGYÝET

Türkmenabatda bank hyzmatlary boýunça okuwlar guralýar

 Türkmenistanyň iri banklarynyň Lebap welaýatyndaky şahamçalary tarapyndan talyp ýaşlaryň arasynda banky hyzmatlary boýunça okuwlar guralýar. 

 Şeýle okuw ýakynda Türkmenabat şäher häkimliginiň 2-nji hünär-tehniki okuw mekdebinde guraldy.

 Bank ulgamynda hödürlenilýän hyzmatlar barada maglumatlaryň we düşünjeleriň elýeterli bolmagyny üpjün etmek maksady bilen ýörite hünärmenler tarapyndan talyplaryň arasynda okuw sapaklaryny geçirmek dowam edýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: