SPORT WE SYÝAHAT

Türkmenabat şäherinde «kümüş halka» ýaryşy geçirildi

Türkmenabat şäheriniň 12-nji sport mekdebinde 2010-njy ýylda doglan we ondan kiçi ýaşly oglanlaryň we gyzlaryň arasynda mini basketbol boýunça «kümüş halka» ýaryşy geçirildi. Oňa Türkmenabat şäherinden, Dänew we Farap etraplaryndan toparlar gatnaşdylar.

Oglanlaryň arasynda Farap etrabynyň topary birinji orna mynasyp boldy. Türkmenabat şäheriniň topary ikinji, Dänew etrabynyň topary bolsa üçünji orunlary eýelediler. Gyzlaryň arasynda geçirilen ýaryşlarda Türkmenabat şäheriniň birinji we ikinji toparlary degişlilikde birinji we ikinji orunlary eýelemegi başardylar. Farap etrabynyň gyzlary bolsa üçünji orna düşdüler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: