MEDENIÝET

Türkmenabat şäherindäki Beýik Watançylyk urşy muzeýi göçme sergi gurady

Türkmenabat şäherindäki Beýik Watançylyk urşy muzeýi Lebap welaýat saglygy dikeldiş okuw-terbiýeçilik toplumynda göçme sergi gurady.

 

1941—1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urunda gazanylan Ýeňşiň 77 ýyllygyna bagyşlanan sergide Watan goragyna giden esgerleriň gahrymançylyk söweş ýoluny, uruş ýyllaryny suratlandyrýan eksponatlar goýuldy. Muzeýiň işgärleri toplumda saglygyny dikeldýän we bilim aýlan çagalara türkmenistanly esgerleriň görkezen gahrymançylyklary, tylda ýeňşi ýakynlaşdyrmagyň hatyrasyna çekilen tutanýerli zähmet, fronta iberilen kömekler barada gürrüň berdiler. Şonuň ýaly-da, bu ýere getiren zatlarynyň her biri barada düşündiriş berdiler

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: