- UNCATEGORIZED

Türkmenabat halkara howa menzili

Ýagny, 26.02.2018-nji ýylda Hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda dünýäde deňi taýy bolmadyk, Ginnessiň rekordlar kitabyna giren Türkmenabat halkara howa menzili açylyp ulanmaga berildi. Bu halkara howa menzili sagatda 500 ýolagça hyzmat etmeklige hem-de daşary ýurtlara awiýa gatnawlaryny amala aşyrmaklyga niýetlenilen.

Has takygy, halkara howa menzili Türkmenabat şäheriň günorta-günbatar böleginde ýerleşýär we 630 ga meýdany öz içine alýar. Häzirki wagtda, Türkmenabat halkara howa menzilinde gündelik 5-6 wagtyna «Aşgabat-Türkmenabat» we «Türkmenabat-Aşgabat», her hepdäniň duşenbe, ýekşenbe günlerinde 1 wagtyna degişlilikde «Türkmenabat-Daşoguz», «Daşoguz-Türkmenabat» hem-de hepdäniň çarşenbe güni «Türkmenabat-Türkmenbaşy-Türkmenabat» ugurlary boýunça ýerli gatnawlar amala aşyrylyp, ýolagçylaryň islendik ugurlaryna rahat gidip-gelmekligine uly itergi berýär. Şeýle-de, ýakyn wagtlarda Türkmenabat Halkara howa menzilinden «Türkmenabat-Stambul-Türkmenabat», «Türkmenabat-Moskwa-Türkmenabat», «Türkmenabat-Dubaý-Türkmenabat», «Türkmenabat-Pekin-Türkmenabat», «Türkmenabat-Deli-Türkmenabat» şeýle-de möwsümleýin «Türkmenabat-Minsk-Türkmenabat» ýaly halkara awiýa gatnawlary açmaklygy göz öňünde tutulan.

Bulardan başga-da, bu halkara howa menziliniň aýratynlygy bilen tapawutlanmakda islendik ýolagçy raýatlar üçin niýetlenilen ýokary hilli, ähli amatlyklary bolan 100 orunlyk myhmanhanasyny hem öz içine alýar.

Поделиться ссылкой: