- UNCATEGORIZED

Türkmenabadyň ösümlik ýag kärhanasynda özgertmelere garaşylýar

Türkmenabadyň ösümlik ýag kärhanasynda rafinirlenen ýagy aklaýan, yssyzlandyrýan we PET görnüşinde gaplaýan täze önümhanalary gurmak meýilleşdirilýär. Olaryň kuwwaty bir gije-gündiziň dowamynda 100 tonna önüm öndürmäge barabar bolar. Bu barada Biznes Türkmenistan internet saýtynda habar berilýär.

Şeýle hem, bu zawodda 2021-nji ýylda pagta çigidini gaýtadan işleýän täze önümhanalar hem işe giriziler. Olaryň kuwwaty ýylda 12,6 müň tonna önüm öndürmäge niýetlenen. Häzirki wagtda bu ösümlik ýag kärhanasynda pagta çigidi gaýtadan işlenilip, ondan ösümlik ýagy, kir sabynlary, sary un, harpyk ýaly önümler öndürilýär.