SPORT WE SYÝAHAT

Türkmen tennisçileriniň üçüsi Aziýanyň birinjiliginiň saýlama tapgyrynda ikinji orna eýe boldy

Türkmen tennisçileriniň üçüsi Merkezi we Günbatar Aziýa sebitleriniň 14 ýaşa çenli oýunçylaryň arasynda geçirilýän Aziýanyň birinjiligi ugrundaky ýaryşlarynyň («ITF Asia 14&U Development Championships») saýlama tapgyrynda ikinji orna mynasyp boldular. Ýaryşlar Bahreýniň Isa-Taun şäherinde geçirilýär we olar iki saýlama tapgyrdan durýarlar. Olara sekiz ýurduň wekilleri gatnaşýar.

Ilima Gusweýnowa ýekeleýin görnüşinde kümüş medalyň eýesi boldy, Imran Ahundow we Selim Çagylow dagylar bolda jübütleýin görnüşinde şeýle netijäni gazandylar.

Ilima Guseýnowa, Imran Ahundow we Selim Çagylow dagylar «Aşgabat» tennis akademiýasynda türgenleşýärler

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: