Türkmen pälwanlary dünýä kubogynda 12 medal gazandylar

 Türkmen türgenleri ýakynda Tatarystan Respublikasynyň paýtagty Kazan şäherinde guşakly göreş boýunça geçirilen dünýä kubogyndan 12 medal bilen dolandylar. Bu abraýly ýaryşda gazanylan medallaryň 2-si altyn, ýene şonçasy kümüş, 8-si bolsa bürünç medallardyr.

Türkmenistanly türgenler guşakly göreş boýunça dünýä kubogynda Russiýanyň we Özbegistanyň wekillerinden soňra, toparlaýyn hasapda üçünji orny eýelediler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Adblock
detector