JEMGYÝET

Türkmen medeniýeti milletiň mertebesi

“Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda Lebap welaýat kitaphanasynda “Medeniýet, sungat-jemgyýetiň jebisligi” atly maslahat geçirildi. Bu çärä Welaýatymyzyň döredijilik işgärleri, kitaphana işgärleri, Türkmenistanyň agrar partiýasynyň Lebap welaýat geňeşiniň işgärleri we işjeň agzalary, gatnaşdylar.

Şeýle-de gatnaşyjylar kitaphana işgärleri tarapyndan guralan “Medeniýet –bakylygyň göwher daşy” ady bilen hepdelik kitap sergisiniň açylyş dabarasy boldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: