YKDYSADYÝET

Türkmen gazynyň Türkiýä eksport edilmegi mümkin

Türkiýede gurulmagy meýilleşdirilýän halkara gaz haby oňa diňe Russiýanyň däl-de, Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň gazy hem iberilse, düşewüntli bolar. Stambul tehniki uniwersitetiniň syýasy bilimleri we haklara gatnaşyklaryny bölüminiň ýolbaşçysy Ugur Ýasin Asalyň bu pikirini «Milliyet» gazetine salgylanmak bilen, ТАСС getirýär.

Ýitirilen «Demirgazyk akymynyň» ýitirilen möçberini ugratmak üçin Türkiýede Ýewropa gazyny gurmak baradaky başlangyç bilen Wladimir Putin geçen hepde geçirilen «Russiýa energetiki hepdeligi» forumynda öňe sürdi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: