MILLI BAÝRAMÇYLYKLAR

Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan dabara geçirildi

Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Soltanyýazgala geňeşligindäki S.Seýdi ýadygärliginiň öňünde türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabara geçirildi.

Onda welaýatyň medeniýet we sungat işgärleri milli baýrama bagyşlanan aýdym-sazly çykyşlary ýaňlandy. Tansçylar özleriniň sazlaşykly hereketleri bilen aýdymlara özboluşly öwüşgin berdiler. Folklor toparlarynyň çykyşlarynda türkmen milli däp-dessurlary beýan edildi.

Şeýle-de serkerde şahyryň ýadygärliginiň öňünde lebaply şahyrlar Agamyrat Soltanow, Mahym Rozyýewa, Agageldi Italmazow dagylar türkmen bedewini wasp edýän goşgularyny okadylar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: