MILLI BAÝRAMÇYLYKLARTÜRKMENISTAN HABARLARY

Türkmen alabaýynyň baýramy döredildi

Türkmenistanda türkmen alabaýynyň baýramy döredildi. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Permana gol çekdi.
Resminamada baýramyň türkmen alabaýynyň dünýädäki şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak we milli itşynaslygy ösdürmek hem-de kämilleşdirmek maksady bilen döredilýändigi barada aýdylýar. Türkmen alabaýynyň baýramy her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen bedewiniň milli baýramy bilen bilelikde belleniler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply