DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

Türk alymlary robot bal arylaryny döredýärler

Ankaradaky Ýakyn Gündogar Tehniki Uniwersitetiniň (ODTÜ) alymlary, Angliýadaky, Awstriýadaky we Çehiýadaky kärdeşleri bilen bilelikde bütin dünýäde ýitip barýan bal arylarynyň görnüşlerine kömek etmek üçin robot bal arylaryny döretmek boýunça halkara taslama gatnaşýarlar.

Taslama, BAE-de geçirilen Bütindünýä hökümet sammitiniň çäginde bolup geçen bäsleşikde 13 taslamanyň arasynda ilkinji iki global innowasiýa boldy.

Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Erdogan hem bu çärä hormatly myhman hökmünde gatnaşdy.

Bäsleşik “Edge of Government” platformasy tarapyndan gurnaldy. “Roboroyale” diýlip atlandyrylýan taslama, uniwersitetiň Ankara şäherçesindäki Robototehnika we emeli intellektiň goldaw we gözleg merkezi (ROMER) tarapyndan Horizon Europe goldawy bilen işlenip düzülýär.

Anadolu gullugynyň habarçysy bilen geçirilen söhbetdeşlikde uniwersitetiň mugallymy Erol Şahin bu başlangyç barada aýtdy.

Onuň sözlerine görä, taslama iki ýyl ozal Durham uniwersitetiniň ýolbaşçylygyndaky ODTÜ, Çehiýa Tehniki uniwersiteti we Grats uniwersitetini öz içine alýan halkara konsorsiumy tarapyndan başlandy. Gözleg topary 20 adamdan ybarat.

Onuň düşündirmegine görä, eger bal arylary ýok bolsa, planetamyzyň tutuş ekosistemasynyň ýok bolmak howpy bar. Ol: “Bu taslama bilen biz, iň täze tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan täze nesil höwürtgelerini döretmegi maksat edinýäris” diýdi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: