YKDYSADYÝET

Tikin fabriginde edilen iş meýilnamadan 5 million manat artyk

Türkmenabadyň tikin fabriginiň zähmet adamlary şu ýylyň ýedi aýy üçin meýilleşdirilen 20 million 714 müň 592 manatlygyň ýerine eýýäm 25 million manatlykdan gowrak önüm öndürdiler.

Fabrigiň önümleriniň içerki bazarda tutýan orny örän ýokary hasap edilýär. Bu ýerde, esasan, harbylardan gelýän buýurmalaryň uly möçberdäkisi çalt we ýokary hilli ýerine ýetirilýär.

Geçen ýyllarda mekdep ýaşly çagalar üçin daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň birnäçesi hem şu fabrikde öndürilip başlandy. Mekdep okuwçylarynyň köp isleg bildirilýän goşhaltalarynyň, egin-eşikleriniň önümçiligi şu ýyl hem üstünlikli dowam etdirilýär.

Welaýatyň çagalar bakja-baglaryndaky körpeler üçin ýorgan-düşekleriň, ýassyklaryň daşlyklary hem öndürilýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: