JEMGYÝET

Telebäsleşigiň welaýat tapgyrlary geçirilýär

Şu günler Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň çäklerinde geçirilýän «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň welaýat tapgyrlary geçirilýär. Eýýäm bu bäsleşigiň Daşoguz welaýat tapgyry geçirildi we ýeňijiler yglan edildi. Ýeňijiler bäsleşigiň döwlet tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandylar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: