YKDYSADYÝET

«Tebigy ekin» daýhan hojalygynda ýazky ýeralma ekilýär

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabyndaky «Tebigy ekin» daýhan hojalygynda ýazky ýeralmanyň ekişi dowam edýär.

Şu ýyl ýazky möwsüminde 400 gektar meýdanda ýeralmanyň «Gala» sortuny ekmek göz öňünde tutulýar. Bu sort ýokary hasyl berijiligi bilen tapawutlanýar. Günde 30—40 gektar meýdanda ekiş geçirilýär. Bu işde takyk ekijileriň mümkinçiliklerinden peýdalanylýar.

Geçen ýyl daýhan hojalygy 4 müň tonnadan gowrak ýeralma öndürdi.

Şu möwsümçe ýen-de 180 gektar meýdana käşir we 120 gektar meýdana gök we bakja ekmek göz öňünde tutulýar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: