JEMGYÝET

Täze ýyl arçalarynyň yşyklary ýakyldy

Düýn Türkmenistanyň ähli künjeklerinde, şol sanda Lebap welaýatynda hem täze ýyl arçalarynyň yşyklary ýakylyp, baýramçylyk dabaralaryna badalga berildi.

Agşam Türkmenabat şäherindäki «Türkmeniň Ak öýi» binasynyň öňündäki aýdym-sazly dabara bilen welaýatyň Baş arçasynyň yşyklary ýakyldy. Bu dabaralara baýramçylygyň baş gahrymanlary Aýaz baba bilen Garpamyk gatnaşdy.

Dünýä döwletleriň köpüsi bilen bilelikde Täze ýyl baýramy Türkmenistanda hem her ýylyň 1-nji ýanwarynda bellenilýär. Ýöne bu baýramyň dabaralary birnäçe günläp dowam edýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: