JEMGYÝET

Täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

 Lebap welaýat kitaphanasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Änew ― müňýylyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

Bu çärä welaýatyň kitaphana, medeniýet, sungat işgärleri we jemgyýetçilik guramalaryň işjeň agzalary gatnaşdylar.

Şeýle-de dabaranyň dowamynda kitaphana işgärleri tarapyndan Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň, Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň eserleriniň giňişleýin sergisi guraldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: