SPORT WE SYÝAHAT

Taýboks boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi

Türkmenabat şäherindäki 6-njy sport mekdebinde taýboks boýunça erkekleriň we aýallaryň arasynda Türkmenistanyň çempionaty geçirildi. Oňa türgenleriň 100-den gowragy gatnaşdy. Ýaryşda türgenler 10 agram derejesi boýunça güýç synanyşdylar.

Ýaryşyň netijeleri boýunça paýtagtly myhmanlar birinjiligi eýelediler. Lebap welaýatynyň ýygyndy topary bolsa ýaryşda ikinji orna mynasyp boldy.

Toparyň düzüminde Türkmenabat şäherindäki 6-njy, Çärjew etrabyndaky 1-nji we Dänew etrabyndaky 3-nji sport mekdepleriniň türgenleri çykyş etdiler. Olary ýaryşa ussat tälimçiler Mustafa Najmetdinow we Tahir Şaýmanow taýýarladylar.

Ýaryşda Ahal welaýatynyň türgenleri üçünji orny eýelediler.

Ýeňijiler Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň Hormat hatlary we medallar bilen sylaglanyldylar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: