Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

«Täsin älem» haryt nyşanly mebel düşekçeleri öndürilýär

Nov 18, 2021

Telekeçi Perhat Babaýewiň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde ýerleşýän kärhanasynda «Täsin älem» haryt nyşanly mebel düşekçeleriniň (matraslarynyň) hyrydarlarynyň sany barha artýar. Bu barada «Rysgal» gazeti şeýle ýazýar:

Bu ýerde Türkiýe Respublikasynyň döwrebap enjamlarynyň ornaşdyrylmagynyň netijesinde her günde mebel düşekçeleriniň 40 — 50 sanysy taýýarlanylýar. Kärhanada häzirki wagtda 35 işgär zähmet çekýär. Rahatlygy, bezeg aýratynlyklary bilen tapawutlanýan mebel düşekçeleriniň hiline berk gözegçilik edilýär. Mebel düşekçeleriniň galyňlygy 18 — 32 santimetre, uzynlygy 2 metre deňdir. Olaryň ini 90 santimetrden 2,20 metre çenli ölçegli bolýar. Müşderileriň sargydyna görä dürli ölçeglerde, buýurmalar esasynda hem mebel düşekçeleri öndürilýär.

Adblock
detector