YLYM WE TEHNIKA

Täsin akwarium balyjaklary

 Ylmy dilde «Betta splendens» diýlip atlandyrylýan bu balyjaklar bedeniniň täsin gurluşy bilen tapawutlanýarlar. Olara başgaça, «horaz balyjaklary» hem diýilýär. Olar ýüzgüçlerini ýaýradanda owadan horazlara meňzemän hem durmaýarlar. Bu täsin suw jandarlarynyň bedeniniň ýarym bölegi guýrugy bilen bilelikde tutuşlygyna dürli reňkli ýüzgüçler bilen örtülendir.

 Olaryň käbiri iki we üç reňkli bolýar. Bu balyklara Aziýanyň günorta-gündogaryndaky ýuwaş akymly suwly ýerlerde duşmak bolýar.

 Ululygy bary-ýogy 4—5 santimetr bolan balyjaklar beýleki görnüşlerden urşaganlygy boýunça-da tapawutlanýarlar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: