SWIFT walýutalaryň öňde baryjylaryny yglan etdi

Banklaryň arasynda geçirmeleriniň SWIFT ulgamynyň maglumatlaryna laýyklykda, hasaplaşyklar üçin amerikan dollary iň köp ulanylýan walýuta bolmagynda galýar..

SWIFT-niň maglumatlarynda öňde baryjylaryň birinji bäşligi şeýle ýerleşýär, diýip «mail.ru» ýazýar

39,38% amerikan dollary;

38,43% ýewro;

5,99% britan funt sterlingi;

2,74% ýapon iýenasy;

2,19% hytaý ýuany.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Adblock
detector