YKDYSADYÝET

Şu ýylyň başyndan bäri lebaply telekeçiler süýt we süýt önümleriniň 255 tonnadan gowragyny öndürdiler

«Türkmen gündogary» gazetiniň ýazmagyna görä, türkmen hususyýetçileri şu ýylyň başyndan bäri süýt we süýt önümleriniň 255 tonnadan gowragyny, süýji-kökeleriň 409, şöhlat önümleriniň 281 tonnasyny, çörek we çörek önümleriniň 935 tonnadan gowragyny ilata hödürlediler.

Şeýle hem telekeçileriň öndüren ýumurtgalarynyň sany 8 million 144 müň sanydan geçýär. Alkogolsyz içgileriň önümçiligine hem hususyýetçiler uly goşant goşýarlar. Olaryň möçberi 728 müň dekalitrden gowrakdyr. «STT» hususy kärhanasy tarapyndan şu ýyl nahar duzunyň 373 tonnasy öndürildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: